z Геовижън - АВТОРСКИ ПРАВА, | Geovision.bg
Добре дошли в първият и най-голям онлайн магазин за видеонаблюдение в България Geovision.bg във Facebook
Меню

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
HD-TVI и IP охранителни камери,
видеорекордери и аксесоари

062 603410
088 9222552
087 7477257

Авторски права

   Материалите и снимките в този сайт са обект на авторски права и принадлежат изцяло на Геовижън БГ ЕООД. Репродукцията по какъвто и да е начин на целия или част от сайта без изричното ни писмено разрешение е недопустима и е в абсолютен разрез със закона на авторското право.

   Забранено е копирането и използването на текстове и снимки за комерсиална употреба. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона!

 

   Всички снимки в сайта са обект на авторско право по смисъла на Чл. 3, Ал. 7 от Закона за Авторското право и сродните му права.

   Геовижън БГ ЕООД е носител на авторските права за снимките в този сайт по смисъла на Чл. 6, Ал. 1 от Закона за Авторското право и сродните му права.

   Геовижън БГ ЕООД е носител на авторските права на всички материали в този сайт /статии, ревюта, характеристики, параметри, описания за продукти/, които са обект на авторско право по смисъла на Чл. 93б, Ал. 2 от Закона за Авторското право и сродните му права.

   Всички нарушители на авторските ни права, се наказват по Чл. 94, всички алинеи от Закона за Авторското право и сродните му права и Чл. 172а. от Наказателния кодекс на Република България.

 

Извадки от:

   Чл. 172а. от Наказателния кодекс на Република България: Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба до 5 хиляди лева.

   Чл. 97, Ал. 1, т. 16 от Закона за Авторското право и сродните пу права: Който в нарушение разпоредбите на този закон, възпроизвежда или разпространява произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

   Сайтовете ни непрекъснато е обект на копиране на снимки и материали /кражби/ от конкурентни фирми. Уведомяваме всички с намерения да копират материали от този сайт за комерсиална употреба, без наше писмено разрешение, че без да ги уведомяваме си търсим правата в съда по местонахождение на фирмата или лицето, което ни копира. Процедурата е следната:

   1. Нотариус ни заверява извадка от сайта на, който са публикувани наши материали.

   2. Нотариус връчва по официален ред на собственика на сайта ИСКАНЕ за доброволно изплащане на обезщетение за копираните от нас материали, по цени които определяме ние.

   3. Ако собственика на сайта откаже да ни заплати обезщетението, завеждаме дело за авторски права, пропуснати ползи, имуществени и неимуществени вреди.

   4. Към този момент, нямаме загубено дело.

   Според ЗАПСП, за да е налице авторското право, не е задължително даденото произведение да бъде маркирано със специалния знак. Можем да докажем по неоспорим начин правата на всички наши материали в този сайт, със и без съдебна експертиза!


Молим, не ни копирайте. Бъдете креативни!« назад