Добре дошли в първият и най-голям онлайн магазин за видеонаблюдение в България Geovision.bg във Facebook
Меню

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
HD-TVI и IP охранителни камери,
видеорекордери и аксесоари

062 603410
088 9222552
087 7477257

Относно заповед № 848 от 30.11.2015 г. на Изпълнителна агенция по горите

системи за видеонаблюдение в обекти по Чл. 206 от Закона за горите
 
   Относно заповед № 848 от 30.11.2015 г. на Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните, за задължението на ползвателите на обекти по Чл. 206 от Закона за горите и задължението им от 01.01.2016 г. да имат изградена система за постоянно видеонаблюдение в обектите.
 
 
   Уведомяваме, че изграждаме системи за видеонаблюдение в обекти по Чл. 206 от Закона за горите, на територията на цялата страна. Издаваме документ удостоверяващ, че изградената система за видеонаблюдение, съответства на изискванията по Чл. 14а, ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване на горските територии /НКОГТ/.

Извадка от наредбата - Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2015 г. , в сила от 1.01.2016 г.)


(1) Обектите по чл. 206 ЗГ се оборудват със система за постоянно видеонаблюдение, която отговаря на следните изисквания:

  1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;
  2. да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3 календарни месеца;
  3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;
  4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;
  5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата.

(2) Лицата, изградили системата, издават сертификат или удостоверение, че същата съответства на изискванията по ал. 1.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

https://www.geovision.bg/bg/gotovi-hd-tvi-sistemi-2-megapiksela/sistema-za-videonablyudenie-spored-iziskvaniyata-na-zapoved-e2-84-96-848-na-izpylnitelna-agentsiya-po-gorite
 


Заповед № 848/30.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ - ИЗТЕГЛИ

НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии - ИЗТЕГЛИ« назад